Vormen en maten

Vrouwen en mannen verschillen zichtbaar. En onzichtbaar. Het massamiddelpunt, het zwaartepunt, ligt bij vrouwen lager dan bij mannen.

De lichaamsbalans is daarom tijdens het gaan zitten, tijdens het zitten én tijdens het opstaan anders. Daarnaast is het vrouwelijke zitvlak - evident - anders. De zitbotjes zitten bijvoorbeeld gemiddeld 3 cm verder uit elkaar. Schouders, armen en handen verschillen sterk van die van mannen. Kijken we naar het silouet dan herkennen we meestal direct of het om een man of een vrouw gaat.

Dat alles verlangt een andere ondersteuning voor de zitter. Een die rekening houdt met de vrouwelijke balans, vormen, maten en houdingen. Dat is precies wat Nuance doet en is. De Nuance is de enige bureaustoel die op jouw lijf is geschreven.

 

bureaustoel-nuance.nl

  • T. 0318 484854
  • Kauwenhoven 78
  • 6741PW - Lunteren
  • Roelof Wobben / dir